Borsa de treball

L’Institut Pla de l’Estany ofereix un servei de borsa de treball d’alumnes titulats en els cicles següents:

 • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
 • CFGM Sistema microinformàtics i xarxes
 • CFGM Atenció a les Persones en situació de dependència

Què heu de fer?

 • Si sou un ex-alumne, envieu un curriculum a l’adreça borsadetreball@inspladelestany.cat
 • Si sou una empresa, envieu un correu electrònic a l’adreça borsadetreball@inspladelestany.cat, fent constar en el mateix la següent informació:
  • Dades de l’empresa (nom, sector, activitat principal, ubicació…)
  • Nom i cognom, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte i càrrec que ocupa a l’empresa.
  • Dades referents a l’oferta de treball indicant sobretot quines són les tasques que ha de realitzar la persona a contractar. Aquestes són indispensables per definir bé el perfil professional.

  Una vegada rebut aquest correu electrònic, el centre el respon adjuntant els currículums que millor s’ajustin a la sol·licitud realitzada. A partir d’aquest moment, la resta de gestions (trucades, entrevistes, etc.) ja les realitza l’empresa. És molt important comunicar al centre la resolució del procés de selecció per procedir a donar de baixa del servei a l’alumne contractat.


GRÀCIES

Last modified: Thursday, 27 July 2017, 12:32 PM